Judith Girón,
Guatemala

'Toen wij opkwamen voor een hoger loon op de koffieplantage waar we woonden en werkten, verloren ikzelf en 46 andere gezinnen onze job en het dak boven ons hoofd. De mannen verdienden tussen de 30 en 40 Quetzales per dag. Dat is zo’n drie à vijf euro. En de vrouwen verdienden nog minder. Onze kinderen werkten mee om het gezinsinkomen aan te vullen. We waren die lonen beu en wilden niet langer overgeleverd zijn aan de grillen van de baas die ons behandelde als eigendom. Maar ons verzet leidde tot ontslag. Van de ene op de andere dag werden we dakloos. Het was een ongelijke strijd. Maar MTC, een beweging voor landarbeiders en boeren, nam het voor ons op. Na hun bemiddeling kregen wij als compensatie (landbouw)grond toegewezen. Vandaag wonen wij in La Nueva Primavera – de Nieuwe Lente, zo noemden we onze nieuwe gemeenschap. Nu is het aan ons om van deze plek een thuis te maken waar het goed wonen is, waar we samen ons land bewerken voor eigen gebruik en voor verkoop in onze plaatselijke winkel. We verbouwen koffie, cacao, groenten en fruit. Maandelijks komt een verpleegkundige langs, al twee jaar organiseren we lessen voor onze kinderen.’ >>

"Ik hoop dat meer vrouwen en jongeren zich bewust worden van hun kracht en hun schouders zetten onder onze gedroomde samenleving"

'Via MTC volgde ik een cursus vrouwenrechten. Ik volgde nauwelijks onderwijs toen ik jonger was. Daar was geen geld voor. Vroeger gehoorzaamde ik. Aan mijn ouders, de baas, mijn man. Zwoegen, zorgen en zwijgen, daar lijdt je zelfwaardering onder. Hoe meer ik bijleer over mijn rechten, hoe meer mijn ogen opengaan. Nu pas word ik echt gezien en durf ik van mij te laten horen. Beslissen en leidinggeven mag niet langer een mannenzaak zijn. In ons dorp hebben we een vrouwenraad opgericht. Dat vraagt een hele ommezwaai. De projecten die wij voorstellen worden niet op gejuich onthaald, als je begrijpt wat ik bedoel. 
Als we erin slagen officieel erkend te worden, kunnen we ook toegang krijgen tot water en elektriciteit, tot onderwijs en gezondheidszorg.  >>
>> Ik kijk uit naar de bouw van een schooltje en gemeenschapscentrum. Er zijn al wat initiatieven om samen te werken. Maar een echte coöperatie van koffieboeren klinkt me als muziek in de oren. Ik hoop dat meer vrouwen en jongeren zich bewust worden van hun kracht en hun schouders zetten onder onze gedroomde samenleving. Dan zal je zien dat in de niet zo verre toekomst de zomer aanbreekt in La Nueva Primavera.’