Anatole Mangala,
DR Congo

Dr. Anatole Mangala, directeur van het Congolees Fonds voor Sociale Bescherming: ‘In DR Congo verdient 85 procent van de mensen de kost in de informele economie. Deze kleine zelfstandigen, boeren, eetkraamuitbaters, arbeiders in de bouwsector, … betalen doorgaans geen bijdrage voor sociale zekerheid. Hun inkomen is te laag en er is geen wet die hen dat verplicht. Maar wie niet bijdraagt, kan niet terugvallen op een vervangingsinkomen of ziekteverzekering. En dat moet anders. Het is vandaag mijn verantwoordelijkheid om - in opdracht van de overheid - voor deze groep mensen sociale bescherming te organiseren. Dat op die manier veel meer mensen dan vroeger beschermd kunnen worden, beschouw ik als een vlindereffect. >>

"Het sociale middenveld een katalysator is voor een goed werkend systeem van sociale bescherming."

'Tijdens mijn werk als arts zag ik hoe gezondheidsfondsen aan meer mensen kwaliteitsvolle zorg kunnen bieden. Dat motiveerde me om die gezondheidsfondsen te gaan ondersteunen, zodat ze konden groeien. Voor mij is duidelijk dat het sociale middenveld een katalysator is voor een goed werkend systeem van sociale bescherming. Vakbonden en projecten voor sociale economie zorgen ervoor dat meer mensen een leefbaar loon verdienen. Ouderen-, vrouwen- en jongerenorganisaties veranderen met hun dienstverlening letterlijk levens.>>
>> Door de jaren heen werden Congolese gezondheidsfondsen groter en sterker. Vandaag innen zij, onder mijn regie en in opdracht van de overheid, de bijdrage van werknemers in de informele economie. Maar we hebben nog een weg af te leggen. Gezondheidsfondsen moeten het vertrouwen van de bevolking winnen. De groeiende groep ouderen heeft specifieke noden. De inkomens moeten omhoog. In dat alles maken sociale bewegingen, met hun dienstverlening, opleidingen en politiek werk een cruciaal verschil. Ik bedank daarom de mensen die WSM steunen met een gift, bedankt voor het vertrouwen! Dat is en blijft een belangrijke vleugelslag.'