Juntos/as logramos el cambio!

WSM-fan: Bart Verstraeten

Doelbedrag: € 250,00
Ingezameld: € 460,00

Ook dit jaar neemt er een stevig WSM-team deel aan de 20km van Brussel!

Dit jaar lopen of wandelen vele sympathisanten en collega’s voor JOC Perú, een jongerenbeweging die actief is in verschillende steden in Peru.

Vele jongeren vinden het helemaal niet evident om de weg te vinden naar de arbeidsmarkt; JOC Perù ondersteunt hen in die zoektocht. Jongeren kunnen een vorming beginnen bij hen, gaande van pottenbakkerij tot biologische gorten kweken etc.

Daarna probeert de organisatie hen ook te helpen bij het opzetten van hun eigen zaak, ook met financiële steun voor het dekken van de eerste grote onkosten. Op die manier krijgen jongeren toch kansen op een waardige job, een eigen inkomen en krijgen ze bovendien terug zelfvertrouwen. 

Wist je trouwens dat niet alleen wij hier met een bende enthousiaste “believers” gaan lopen en wandelen; ook heel wat jongeren van JOC Perú gaan dezelfde sportieve uitdaging in eigen land.

En ik doe ook graag mee dit jaar, voor de eerste keer. Want als we samen lopen, lopen we toch verder, niet? Wil je dat graag steunen, dan zijn jullie giften meer dan welkom. Hieronder vind je een knop die je verder helpt.

 

P.S.: voor giften vanaf 40 EUR, ontvangen jullie een fiscale fiche van WSM!   

 

+++++++++++++ 

Cette année encore, une solide équipe de WSM participe aux 20 km de Bruxelles !

Cette année, de nombreux sympathisant·es et collègues courent ou marchent pour la JOC Perú, un mouvement de jeunesse actif dans plusieurs villes du Pérou.

De nombreux·euses jeunes ne trouvent pas facilement le chemin du marché du travail ; JOC Perú les soutient dans cette quête. Les jeunes peuvent commencer une formation avec eux, allant de la poterie à la culture de légumes bio, etc.

Ensuite, l'organisation tente de les aider à créer leur propre entreprise, en leur apportant également un soutien financier pour couvrir les premières dépenses importantes. De cette manière, les jeunes ont réellement la possibilité d'obtenir un emploi décent, d'avoir leur propre revenu et de reprendre confiance en eux·elles. 

D'ailleurs, saviez-vous que nous ne serons pas les seul·es à marcher et à courir avec un groupe de "believers" enthousiastes, mais que de nombreux·euses jeunes du JOC Perù relèveront également le même défi sportif dans leur propre pays.

Et je suis heureux de me joindre à eux·elles cette année, pour la première fois. Lorsque nous marchons ensemble, nous marchons plus loin, n'est-ce pas ? Si vous souhaitez soutenir cette initiative, vos dons sont les bienvenus. Vous trouverez ci-dessous un bouton pour vous aider.

 

P.S. : pour les dons supérieurs à 40 EUR, vous recevrez une fiche fiscale de la part de WSM !  


Deel deze actie via social media
WSM
Haachtsesteenweg 579 - 1030 
Brussel - België
E-mail: info@wsm.be
Tel +32 (0)2 / 246 36 71